Kayıtlar

Her Şeyden Önce İngilizce Eğitim

İngilizce bilmek neden çok önemli?
Yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün daha bir önem kazanıyor. Gelişen teknoloji, ulaşım imkanları, haberleşme ağı ve sınırlarımızın ötesine geçen sosyal ağları göz ardı edemeyiz. Bu bağlamda İngilizce bilmek 10 yıl öncesine kıyasla çok daha büyük bir öneme sahip. Bilgisayarlar, tabletler, telefonlar ve benzeri tekolojik cihazların, hayatımız da önemli bir yere sahip olduğu çoğumuz tarafından kabul edilen bir gerçek. Bütün teknolojik cihazlar ve iletişim ağlarının üzerine kurulu olduğu İnternet çoğunlukta İngilizce dilinden ibaret. İngilizcenin bir dil olarak neden bu derece popüler olduğunun sebeplerini aramaya gerek yok zira dünya milletleri iletişim için İngilizceyi seçmiş durumda. Bize düşen bu popülariteyi anlamak değil onun bir parçası olmaktır. Akademik eğitimlerimizden sonra başlayan profesyonel hayatlarımızda ve bir iş bulma yolundaki görüşmelerimiz sırasında ingilizce ve hatta artık ikinci bir yabancı dil bile tercih sebebi olabilmekte. H…

İngilizce kelimelerin okunuşu ve sesleri anlamak

İngilizce kelimelerin okunuşu ve sesleri anlamak
İngilizce kelimelerin okunuşlarıyla öğrenildiği bilgisi (tam olarak olmasa da) bakış açısına göre doğru bir bilgi olmayabilir... Kelimelerin okunuşlarını tercih etmek yeni bir kelimeyi daha görsel olarak akılda tutmayı gerektir ve bu beynimiz için ayrı bir yüktür.... Bunun yanı sıra öğrendiğiniz kelimenin okunuşunu yazmak çoğu kelime için neredeyse imkansızdır.. Bunun için ses bilim dalına ait (phonology ) alfabe türünü kullanmak gerekecektir.. Bunu yazabilmek ayrı bir eğitim almış olmayı gerektiriyor... Ben bunların bazılarını tanıyorum ve okuyabiliyorum lakin yazı karakteriyle gösteremem.. Ancak sözlükler karıştırırsanız kelimelerin fonetik okunuşlarını bulabilirsiniz...Şimdi konumuza dönecek olursak;


Diller sadece yazılı kelimeler olgusu değildir
Dil demek ses demektir ve her dilin kendine özgü sesleri vardır! Ve sesleri öğrenmenin en iyi yolu, onu taklit etmek ve sürekli tekrar etmekten geçer... Bu yüzden İngilizce kelimelerin yazılı o…

Sahiplik sıfatları possessive pronouns

Sahiplik sıfatları possessive pronouns
Sahiplik sıfatları şunlardır:

My : benim

Your : senin

His: onun (eril)

Her: onun (dişil)

its: onun (nesnel)

Our: bizim

Your: sizin

Their: onlarınDeğerli arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tenseler (zamanlar) konusuna girdiğimizde bazı ayrıntıları çok daha iyi anlayacaksınız. Ancak ondan önce en temel bir çok şeyi anladığımızdan emin olalım. Bu yüzden zamanlar konusunu biraz daha ilerki derslere bırakıyorum. Sahiplik sıfatlarını anlatmadan önce küçük bir ayrıntıya değinmek istiyorum. İngilizce Türkçede olduğu gibi gizli öznelere sahip bir dil değildir.

Örneğin

'evdeyim' dediğiniz zaman kelimenin başına 'ben' öznesini koymasak bile, sondaki -im çekim ekinden dolayı ben evdeyim demesek de şahsın kim olduğunu anlayabiliriz. Aynı şekilde "evdeyiz" dediğimiz zaman kelimenin başında "biz" şahsı yokken bile öznenin veya konuşan kişinin kim veya kimler adına konuştuğunu anlayabiliyoruz.

Ancak ingilizcede durum böyle değil. İngilizcede…

Personal pronouns: kişi zamirleri

Personal pronouns: kişi zamirleri
Merhaba arkadaşlar... Resimde gördüğünüz , dillerin temelini oluşturan kişi zamirleridir. İngilizce öğrenirken kelime veya kuralların hangi dilbigisel (gramatik ) isme sahip olduğunun çok önemi yoktur... Örneğin bir önceki ders 5te isim tamlamaları konusundan bahsettim. Ancak sizlerin isim tamlamasının ne olduğunu bilmesine gerek yok. Nasıl yapıldığını bilin yeter. Örneğin sahiplik sıfatlarının ne olduğunu da bilemeyebilirsiniz. Dediğim gibi dilbilgisel isimlerin önemi yok.. Elbette kendi anadilimizdeki dilbigisel kuralları bilmek herhangi bir yabancı dili öğrenirken çok fayda sağlar. Zaten yabancı dil öğrenirken ister istemez kendi dilimizdeki bazı kural veya gramatik isimlere de değinip anadilimizi de pekiştireceğiz. şahıslar konusuna giriş yaptık... Gelecek derste sahiplik bildiren şahıslara, yani sahiplik sıfatlarına değineceğiz. Lütfen öncelikle resimdeki kelimeleri derinlemesine ezberinize alın Görüşmek üzere

'Of' ile tamlama örnekleri

Değerli öğrenci adayları İngilizce eğitim sürecinin bu aşamasında anlamınız gereken önemli konulardan biri de tamlamalardır Türkçede -nin -nın eki ile tamladığımız kelimeleri ingilizcede of ekiyle yapıyoruz. Günlük dilde defalarca kullandığımız tamlamalar dilin büyük bir bölümünü oluşturur. Basit ve temel örnekler vererelim... Lakin çok daha karmaşık ve uzun cümlelerle de karşılaşabilirsiniz

Örneğin

Masanın rengi : the color of the table

Kitabın adı: the name of the book

Güzelliğin sırrı : the secret of beauty

Sizlerde örneklerinizi yazabilirsiniz

'have' fiili ve 'there is' yapısı

Sevgili arkadaşlarson iki paylaşımda gördüğünüz gibi have fiili ve there is yapılarına baktık... Şimdi daha iyi anlamak için birlikte inceleyelim

Have you three books? Üç kitabın mı var? Gördüğünüz gibi birinin sahip olduğu bir şeyleri sormak için have yardımcı fiilini seçtik....

Are there three books on the table? Masanın üstünde 3 kitap mı var? Burdada: bir yerde kendi başına olan cisimleri sormak için there is veya bu örnekteki gibi çoğullar için there are yapısını kullandık See you next lesson

Have, Has kelimeleriyle sahiplik

Have, Has kelimeleriyle sahiplik bildirmek

Have ve has yardımcı fiilleri İngilizcede sahiplik bildirmek için kullanılır. Ancak sahibim olarak değil "benim... var " şeklinde tercüme etmek gerekir

örneğin

I have a car: arabam var

You have a book :kitabın var

He has a dog : onun köpeği var

She has a cat :onun kedisi var

it has fur :onun kürkü var (it öznesi cansız ve hayvanlar içindir unutmayalım)

We have friends :arkadaşlarımız var

You have pencils :kalemleriniz var

They have books :kitapları var

Bir önceki derste "there is" ve "there are" yapılarından farklıdır. Cisimlerin kendi başlarına bir yerde var olmaları söz konusu ise there is there are... Ancak sahiplik var ise "have has" devreye girer