Sahiplik sıfatları possessive pronouns

Sahiplik sıfatları possessive pronouns

Sahiplik sıfatları şunlardır:

My : benim

Your : senin

His: onun (eril)

Her: onun (dişil)

its: onun (nesnel)

Our: bizim

Your: sizin

Their: onların

 

Değerli arkadaşlar ilerleyen zamanlarda tenseler (zamanlar) konusuna girdiğimizde bazı ayrıntıları çok daha iyi anlayacaksınız. Ancak ondan önce en temel bir çok şeyi anladığımızdan emin olalım. Bu yüzden zamanlar konusunu biraz daha ilerki derslere bırakıyorum. Sahiplik sıfatlarını anlatmadan önce küçük bir ayrıntıya değinmek istiyorum. İngilizce Türkçede olduğu gibi gizli öznelere sahip bir dil değildir.

Örneğin

'evdeyim' dediğiniz zaman kelimenin başına 'ben' öznesini koymasak bile, sondaki -im çekim ekinden dolayı ben evdeyim demesek de şahsın kim olduğunu anlayabiliriz. Aynı şekilde "evdeyiz" dediğimiz zaman kelimenin başında "biz" şahsı yokken bile öznenin veya konuşan kişinin kim veya kimler adına konuştuğunu anlayabiliyoruz.

Ancak ingilizcede durum böyle değil. İngilizcede isimler çekim eki almazlar. örneğin: Kitabım : my book (benim kitabım şeklinde baştaki senin benim sahiplik sıfatını belirtmek gerekiyor)

 

My name: benim adım (adım ) My name is... 

Your house: senin evin (evin) Your house is...

His dog: onun köpeği (köpeği ) His dog is...

Her cat: onun kedisi (kedisi) Her cat is....

Our house: bizim evimiz (evimiz) Our house is

Your cars: sizin arabalarınız (arabalarınız) your cars are...

Their books :onların kitapları (kitapları ) their books are...


Yorum Gönderme

0 Yorumlar