Şahıslar ve yardımcı fiiller: am is are

Şahıslar ve yardımcı fiiller

Şu nu belirtmek gerekir ki yabancı dil öğrenirken her şeyin tam Türkçe karşılığına denk düşen bir arayış içinde olmamak gerekir. İngilizce Türkçeden farklı olarak gizli özne mantığına sahip değildir. Yani Türkçede her cümleye ”ben sen o biz siz onlar” şahıslarıyla başlamayabiliriz. Ya da Türkçe cümle sonlarındaki ”ım im um üm, sın sin sün sünüz, ler lar… vs. gibi ekleri de kullanmayabiliriz. Mesela yukarıdaki cümleleri günlük konuşmada, illede yukarıdaki halleriyle çevirmez veya kullanmayabiliriz. Yukarıdaki Türkçe karşılıklar am is are yardımcı fillerinin cümledeki yerini,mantığını ve Türkçede olası en denk düşen karşılığını anlamınız için verilmiştir.

Örneğin

I am doctor: ben doktorum iken; bunu Türkçede sadece ”doktorum” diye de tercüme edebiliriz. Çünkü cümlenin sonundaki ”um ” eki bize ”ben” öznesini bildirir.

Ancak İngilizcede gizli özne olmadığı için mutlaka bir şahıs (özne) belirtmek gerekir. He is student : o öğrencidir: she is nurse: o bir hemşiredir cümlelerinde daha net anlayabiliriz. Türkçede ”o öğrencidir” yerine -dir eki olmadan ”o öğrenci” de diyebiliriz. Bu durum diğer şahıslar içinde söz konusudur.

1-Am, Is, Are:

Her cümlede karşımıza çıkan bu kelimeler en temel yapı taşlarıdır; İngilizce öğreniminin ilk aşamasında am is are kelimelerini Türkçedeki ”dir, um, sun, sunuz, vb.” eklere tekabül ettiğini düşünelim.

örneğin: This is a book cümlesindeki ”is” kelimesi cümleyi Türkçeye çevirdiğimizde ”Bu bir kitaptır” olarak çevrilir. Diğer örneklere bakalım

it is a pen : o bir kalemdir

that is a dog : Şu bir kitaptır.

I am a teacher : Ben bir öğretmenim

I am a doctor : Ben bir doktorum

you are a student: Sen bir öğrencisin

Örnekleri kendiniz de çoğaltabilirsiniz. ”Am is are” aslında İngilizcedeki ”to be” (olmak)fiilinin çekimleridir. Ancak cümle içinde kullanılırken yukarıdaki örneklerde de olduğu gibi ”am is are” yardımcı fiillerine dönüşürler. ”to be” fiilinin mantığı zamanla daha anlaşılacaktır.

2- Şahıslar (özneler) Anlaşılması gereken hususlardan biridir. Ve 1. kuraldaki ”Am is are” la birlikte kullanılırlar. Şahıslar sırasıyla:

I : ben

you : sen

he : o (erkekler için)

she : o (bayanlar için)

it : o (cansızlar için)

we : biz

you : siz

they: onlar

Am is are ile birlikte kullanılırken I am, You are, He is, she is, it is, we are, you are, they are, şeklinde olur. I is diyemeyiz, they is diyemeyiz, he are diyemeyiz. Düzenli ve doğru kullanımla birlikte zamanla dilimize yer edecektir. Basit cümlelerle kullanırken daha iyi anlayabiliriz.

örneğin:

I am a teacher : ben bir öğretmenim

you are a doctor : sen bir doktorsun

he is a lawyer : o bir avukattır

she is a secretary : o bir sekreterdir

it is a book : o bir kitaptır

we are students : biz öğrenci(ler)yiz

you are customers : siz müşteri(ler)siniz

they are engineers : onlar mühendisler

Yorum Gönderme

0 Yorumlar