Of ile tamlama örnekleri


Değerli öğrenci adayları İngilizce eğitim sürecinin bu aşamasında anlamınız gereken önemli konulardan biri de tamlamalardır Türkçede -nin -nın eki ile tamladığımız kelimeleri ingilizcede of ekiyle yapıyoruz. Günlük dilde defalarca kullandığımız tamlamalar dilin büyük bir bölümünü oluşturur. Basit ve temel örnekler vererelim... Lakin çok daha karmaşık ve uzun cümlelerle de karşılaşabilirsiniz

Örneğin

Masanın rengi : the color of the table

Kitabın adı: the name of the book

Güzelliğin sırrı : the secret of beauty

Sizlerde örneklerinizi yazabilirsiniz

Yorum Gönderme

0 Yorumlar