ingilizce olumsuz cümle (en temel yapı)

İngilizce olumsuz cümle yapmak çok basittir. Öznenin (ı, you, he, she, it, we, you, they )veya işaret sıfatlarının this, that, these, those) hemen ardından gelen am is are yardımcı fiillerinden sonra basitçe ''not'' eklenir

Daha iyi anlamak için aşağıdaki örneklere bakınız

This is not a pen :bu bir kalem değildir

you are not a doctor Doktor değilsin

He is not a teacher...... He is a lawyer

( bu örneğe kısaltılmış haliyle bakalım )

He's not a teacher... He's a lawyer veya He isn't a teacher He's a lawyer

Kısaltmaları şu şekilde de yapabiliriz

İ'm not a doctor , I'm a teacher

You aren't a lawyer?, you're a teacher

He isn't a dentist , he's a lawyer

She isn't a teacher, she's a doctor

it isn't a cat, it's a dog

We aren't students, we are doctors

You aren't doctors, you are students

They aren't doctors and they aren't students, they are lawyers

Yorum Gönderme

0 Yorumlar