Kayıtlar

Haziran, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

'Of' ile tamlama örnekleri

Değerli öğrenci adayları İngilizce eğitim sürecinin bu aşamasında anlamınız gereken önemli konulardan biri de tamlamalardır Türkçede -nin -nın eki ile tamladığımız kelimeleri ingilizcede of ekiyle yapıyoruz. Günlük dilde defalarca kullandığımız tamlamalar dilin büyük bir bölümünü oluşturur. Basit ve temel örnekler vererelim... Lakin çok daha karmaşık ve uzun cümlelerle de karşılaşabilirsiniz

Örneğin

Masanın rengi : the color of the table

Kitabın adı: the name of the book

Güzelliğin sırrı : the secret of beauty

Sizlerde örneklerinizi yazabilirsiniz

'have' fiili ve 'there is' yapısı

Sevgili arkadaşlarson iki paylaşımda gördüğünüz gibi have fiili ve there is yapılarına baktık... Şimdi daha iyi anlamak için birlikte inceleyelim

Have you three books? Üç kitabın mı var? Gördüğünüz gibi birinin sahip olduğu bir şeyleri sormak için have yardımcı fiilini seçtik....

Are there three books on the table? Masanın üstünde 3 kitap mı var? Burdada: bir yerde kendi başına olan cisimleri sormak için there is veya bu örnekteki gibi çoğullar için there are yapısını kullandık See you next lesson

Have, Has kelimeleriyle sahiplik

Have, Has kelimeleriyle sahiplik bildirmek

Have ve has yardımcı fiilleri İngilizcede sahiplik bildirmek için kullanılır. Ancak sahibim olarak değil "benim... var " şeklinde tercüme etmek gerekir

örneğin

I have a car: arabam var

You have a book :kitabın var

He has a dog : onun köpeği var

She has a cat :onun kedisi var

it has fur :onun kürkü var (it öznesi cansız ve hayvanlar içindir unutmayalım)

We have friends :arkadaşlarımız var

You have pencils :kalemleriniz var

They have books :kitapları var

Bir önceki derste "there is" ve "there are" yapılarından farklıdır. Cisimlerin kendi başlarına bir yerde var olmaları söz konusu ise there is there are... Ancak sahiplik var ise "have has" devreye girer

İngilizcede var mı yok mu soruları

İngilizcede var mı yok mu ?

There is, There are: Vardır

is there: var mı

are there: var mı (çoğul)Varlıkların kendi başlarına bi yerlerde var olma durumu için, tekilse there is, çogulsa there are kullanırız

örneğin:

Tekil Kullanım

There is a pen on the table : masanın üstünde (masada) kalem var

There is a cat in the garden: bahçede kedi var

There is a boy at the table : masada bir çocuk var

Çoğul Kullanım

There are 2 pencils on the table: masanın üstünde iki kalem (kalemler) var

There are 2 cats in the garden : bahçede iki kedi (kediler) var

There are 2 boys at the table : masada iki çocuk (çocuklar) var

Olumsuz kullanım olarak şu örneklere bakalım

isn't there a cat in the garden? Bahçede kedi yok mu?

Veya çoğul kullanım için

aren't there two pencils on the table? Masanın üstünde iki kedi yok mu ?

Arabam var, kitaplarım var veya yok derken durum biraz farklı... İşin içine sahiplik olgusu girdiği için bu durumda "have has" yardımcı fiilini kullanırız...

ingilizce olumsuz cümle (en temel yapı)

İngilizce olumsuz cümle yapmak çok basittir. Öznenin (ı, you, he, she, it, we, you, they )veya işaret sıfatlarının this, that, these, those) hemen ardından gelen am is are yardımcı fiillerinden sonra basitçe ''not'' eklenir

Daha iyi anlamak için aşağıdaki örneklere bakınız

This is not a pen :bu bir kalem değildir

you are not a doctor Doktor değilsin

He is not a teacher...... He is a lawyer

( bu örneğe kısaltılmış haliyle bakalım )

He's not a teacher... He's a lawyer veya He isn't a teacher He's a lawyer

Kısaltmaları şu şekilde de yapabiliriz

İ'm not a doctor , I'm a teacher

You aren't a lawyer?, you're a teacher

He isn't a dentist , he's a lawyer

She isn't a teacher, she's a doctor

it isn't a cat, it's a dog

We aren't students, we are doctors

You aren't doctors, you are students

They aren't doctors and they aren't students, they are lawyers

İngilizce temel soru yapma

En temel soru yapma veya cümleyi soruya dönüştürmek için cümle içinde ki "am is are" yardımcı fillerini cümlenin başına getirmeniz yeterli olacaktır

Örneğin:

This is a book : bu bir kitaptır is this a book : bu bir kitap mıdır?

These are books :bunlar kitaptır ( kitaplardır) Are these books : bunlar kitap larmı?

You are Ayşe: sen Ayşe sin Are you Ayşe: sen Ayşe misin?

You are a doctor : sen bir doktorsun Are you a doctor: sen bir doktor musun?

These those, işaret sıfatları

These those, işaret sıfatları
Birden fazla cisimi işaret etmek istediğimiz zaman kullandığımız işaret sıfatları: These :bunlar Those: şunlar

Aynı şekilde örnek verelim

What are these: bunlar nedir

What are those : şunlar nedir

Soru çoğul olduğu için isimle uyum sağlamak zorunda dır. Yani yukardaki sorulara cevap verirken kitap ve kedi kelimelerini örnek alalım

What are these ? These are books

What are those ? Those are cats

Dikkat: these those çoğul olduğu için "are" yardımcı filli ile kullanılır

This, that işaret sıfatları

This, that işaret sıfatları
İngilizce de "this ve that" işaret etmek için kullandığımız sıfatlardır

This : bu That : şu What : ne

Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz 'am is are' kuralları çerçevesinde mantıklı olurlar ve tek başlarına pekte bi anlam teşkil etmezler

Örnek

What is : 'nedir' demekse what is this bu nedir? Anlamına gelir......

Turkçede "bu ve şu" işaret sıfatlarını neredeyse hiç hata yapmadan cisimlerin bize olana uzaklığıyla otomatik olarak hesaplayıp yakınımızda olanlar için "bu" uzağımızda olanlar için "şu"deriz ve bunu zihnimiz otomatik olarak ayarlar. Aynı şey ingilizce içinde geçerlidir. Örnek What is this :bu nedir? What is that? şu nedir Cevap olarak This is... Bu....dır Veya That is... Şu....dır

Şahıslar ve yardımcı fiiller: am is are

Şahıslar ve yardımcı fiiller

Şu nu belirtmek gerekir ki yabancı dil öğrenirken her şeyin tam Türkçe karşılığına denk düşen bir arayış içinde olmamak gerekir. İngilizce Türkçeden farklı olarak gizli özne mantığına sahip değildir. Yani Türkçede her cümleye ”ben sen o biz siz onlar” şahıslarıyla başlamayabiliriz. Ya da Türkçe cümle sonlarındaki ”ım im um üm, sın sin sün sünüz, ler lar… vs. gibi ekleri de kullanmayabiliriz. Mesela yukarıdaki cümleleri günlük konuşmada, illede yukarıdaki halleriyle çevirmez veya kullanmayabiliriz. Yukarıdaki Türkçe karşılıklar am is are yardımcı fillerinin cümledeki yerini,mantığını ve Türkçede olası en denk düşen karşılığını anlamınız için verilmiştir.

Örneğin

I am doctor: ben doktorum iken; bunu Türkçede sadece ”doktorum” diye de tercüme edebiliriz. Çünkü cümlenin sonundaki ”um ” eki bize ”ben” öznesini bildirir.

Ancak İngilizcede gizli özne olmadığı için mutlaka bir şahıs (özne) belirtmek gerekir. He is student : o öğrencidir: she is nurse: o bir hemşiredir…

Yabancı dilde katmanlar ve anadil düzeyi

Resim
Dil öğrenmek zordur! dilin katmanlarını anlamak gerekir.

Sevgili arkadaşlar sizlere bugüne kadar İngilizce öğrenme sürecini kolaylaştırmanın yollarından ve konuşma ağırlıklı yöntemler veya konuşma geliştirmeye yönelik içerikler paylaşmaya çalıştım. Başka yazılarımda, İngilizceyi anlamak ve İngilizceyi konuşmak olgularının farklı  olabildiğinden de bahsettim. Lakin genel öğrenci portföyü açısından bakınca İngilizce öğrenmenin pek te kolay olmadığını söylemek mümkün. Lakin bunun üstesinden gelmek gerekir.  İngilizce eğitim sürecinize şunu kabul ederek başlamak zorundasınız. İngilizce öğrenmek zordur. Çok kolay olsaydı etrafımızda, bu eğitim sürecinden geçmiş herkesin, hepimizin hayalindeki gibi konuşması gerekmez miydi? O halde hedefe doğru basamaklar ile yaklaşmak ve birazdan bahsedeceğim dilin katmanları konusunu anlamanız gerekmektedir.
Dünyanın en çok konuşulan dilinin hangisi olduğu bir yana, ülkemizde veya dünyanın bu bölgesinde ( in this part of the world) en çok rövanşta olan y…