Yabancı dil yöntemleri, yabancı dilde direk metot

Son on yıldır İngilizce öğrenim sistemleri öncesine göre daha efektif sonuçlar vermeye başladı. Nedeni ise, İngilizce öğrenim yöntemlerinin de daha efektif bir hal alması. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu o dili konuşmaktan geçer. Ve öğrencileri konuşmaya iten bu efektif yöntemlere ihtiyacımız var. Klasik eğitim tekniklerinin aksine, direk metot, öğrenciyi dil öğrenim sürecinin parçası haline getirmektedir. Klasik eğitim tekniklerinde en temel seviyeden en üst seviyeye gelmek gibi bir sıralama mevcuttur. Yani 1 2 3 4 5 sırlamasında olduğu gibi her şey seviye seviye ilerler.

Fakat direk metot yöntemlerinde durum böyle değil. Dil öğrenim bazında açıklamak gerekirse; Öğrencinin yabancı dil seviyesi sıfır bile olsa dili bilmeyen biri olarak görülmez. Tabii ki bu durum  henüz hiç konuşamayan birini onlarca yabancının arasına koyup konuşmaya başlamasını beklemek gibi bir şey değil. Ama benzer özellikler de vardır. İşte bu benzerliği de sınıf ortamına taşıyan yöntemlere direkt metot denir. Bir örnekle açıklayalım. Dili konuşamayan birinden karmaşık ve ileri seviye cümleleri kurmasını hatta bunun mantığını anlamasını beklemek, ezberletmek hatta bol bol tekrar ettirerek bile öğretmeye çalışmak neredeyse mümkün değildir. Ancak çok basit ve kısa cümleleri, bol bol tekrar ettirerek ve bunun üzerine yeni bilgiler ekleyerek ilerlemek ve öğrenciyi sürecin parçası haline getirip daha interaktif bir yöntemle tetiklemek dişe dokunur etkiler yaratır.

Dil öğreniminde direk metot


Son zamanlarda yapılan araştırmalar direk metotların klasik metotlara göre çok daha  hızlı ve etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu metoda göre ikinci bir dil öğretimi öğrencinin ana  diline hiç başvurulmaksızın yalnızca öğretilmesi hedeflenen dilin kullanımı ile  gerçekleşebilir. 1900'lü yılların başlarında ortaya atılan bu metodun başlıca  özellikleri:

  • Kelime bilgisinin jest, mimikler, resimler, gerçek objeler ve diğer görsel varlıklar kullanılarak öğretilmesi.

  • Dil bilgisi kurallarının tümevarım yöntemi ile öğretilmesi. (Kuralları       listeler halinde vermek yerine öğrencilerin inceledikleri bir konudaki       gramer kurallarını kendilerinin keşfetmesinin sağlanması gibi

  • Kusursuz telaffuz da dahil olmak üzere konuşulan dilin temel alınması.

  • Derslerde daha çok soru-cevap yönteminin kullanılması ve öğrencinin       öğrenim sürecinde aktif olmaya teşvik edilmesi.

  • Öğretmen merkezlilik


Direk metot, konuşma ve dinlemeden ziyade okuma ve yazma üzerine  yoğunlaşmış olan Klasik metottan kaynaklanan tatminsizlik neticesinde oluşmuştur

Bu bağlamda Callan Metot bilinen en yaygın direk metotlardan biridir. İngilizce öğrenimini  4/1 zamanda kısaltan bu yöntemi ilerleyen yazı dizimizde ayrıntılarıyla anlatacağız.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar